Strijkservice Corrie 

Strijken een vervelende klus!  Strijkservice Corrie lost het op.

Voorwaarden en klachten

Algemene voorwaarden:

 1. Afspraken dienen vooraf telefonisch of per mail gemaakt worden.
 2. Strijkgoed dient schoon gewassen in een wasmand of krat aangeleverd te worden.
 3. bij inname wordt het strijkgoed geteld. Naam en telefoon nummer van de klant worden genoteerd. Tevens word de afleverdatum vastgelegd.
 4. Uw strijkgoed word door mij netjes opgevouwen of hangend op een kledinghanger afgeleverd. U dient zelf voor voldoende kledinghangers te zorgen (1 per kledingstuk) anders word het strijkgoed opgevouwen.
 5. Ik strijk uw strijkgoed volgens de aanwijzingen in het label. Kleding die een speciale behandeling behoeft moet u mij bij inname melden..
 6. Betaling uitsluitend a contant.
 7. Bij aanzetten van knopen, dient u deze zelf aan te leveren.

 

 

 Aansprakelijkheid en klachten:

 1. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct na het aannemen van het strijkgoed aan Strijkservice Corrie te melden.
 2. Strijkservice Corrie is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid door Strijkservice Corrie.
 3. Mocht Strijkservice Corrie aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de "gebruikswaarde" van het strijkgoed. De maximale vergoeding bedraagt €50,- per strijkgoed, per klant.
 4. Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkservice Corrie niet redelijkerwijs als zodanig behoefde te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een zaak.
 5. Strijkservice Corrie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.